0

Sauebrevet

Et gammelt ordspråk sier at saueull er Færøyenes gull. Øygruppa langt ute i havet har bare et areal på 1397 km2 fordelt på 18 små og store øyer. I 1298 ble det skrevet et "Sauebrev". Det fastslår at det ikke skal være mer enn 70.000 sauer på Færøyene. Det er ikke beitemark til flere. Vedtaket i det brevet retter folk seg etter fremdeles.